Välkommen
Beräkna pris & boka
Betala din bokning
Skriv ut etikett & lämna
Välkommen
Beräkna pris & boka
Betala din bokning
Skriv ut etikett & lämna

Reklamation

Det är alltid tråkigt när något oförutsett händer. Vi vill att du skall vara nöjd med vår tjänst. Din reklamation är därför viktig i vårt utvecklingsarbete, då den hjälper oss att bli ännu bättre. Beroende på om du ska anmäla att ditt paket/gods saknas eller är skadat finner du här våra olika kontaktvägar för anmälan.

Skadat paket/gods

En skada som är synlig eller dold vid mottagande skall anmälas av avsändare eller mottagare via formuläret nedan. Anmälan skall göras senast 7 dagar efter mottaget paket/gods. Vid reklamation av utrikes paket kan endast avsändare reklamera. Vid hemleverans ska även en noteringen om skadan göras på kvittensen. Vid leverans via ombud erhålls kvittensen via e-post så en notering kan inte göras. Det är därför viktigt att skadeanmälan görs så fort som möjligt via nedan formulär.

Skadeanmälan – Använd formuläret här (nytt fönster)

Saknat paket/gods

Innan du kontaktar oss, spåra din sändning för att säkerställa eventuella nya uppdateringar. Om sändningen skickades nyligen men saknar registreringar rekommenderar vi dig att avvakta, vid avvikelser brukar sändningar sorteras korrekt och hanteras inom ett par arbetsdagar. Sök paket här.

Vid saknat paket/gods, ber vi dig som mottagare att i första hand kontakta din avsändare. Är det inte möjligt är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Som avsändare är du välkommen att anmäla ditt saknade gods/paket här.

Vi är tacksamma om du har en utförlig beskrivning av försändelsen (utseende, färg, form, kännetecken) samt detaljerad information om innehållet. Det underlättar vårt sökningsarbete på våra terminaler och hos transportörerna. Om vi inte lyckas finna det saknade paketet inom 30 dagar har du därefter rätt att anse det som förlorat. En förlustanmälan skall vara oss tillhanda inom 60 dagar räknat från inlämningsdatum.
.

Ansvarsbestämmelser:

 • Avsändaren ansvarar för att varan är ordentligt inslagen och inte skadas under frakten
 • Den som begär ersättning måste styrka varans värde vid transportens början och sin ekonomiska förlust samt att skada/förlust skett under Schenker AB:s ansvarsperiod.
 • Vid en auktion är det auktionspriset som överensstämmer med varans värde.
 • Till godkända köpeskillingsbevis räknar vi: Tradera auktionsnummer, kvitto, faktura, bankkontoutdrag där mottagare, alias eller varan framgår.
 • En skada som är synlig eller dold vid uthämtning skall anmälas via blanketten: Skadeanmälan. Anmälan skall göras senast 7 dagar efter uthämtat paket/gods.
 • Överstiger transporttiden 30 dagar får varan anses försvunnen. En förlustanmälan skall vara oss tillhanda inom 60 dagar räknat från inlämningsdatum.
 • Sent inkomna reklamationsunderlag (skade- eller förlustanmälan) kan innebära att du inte erhåller ersättning.
 • Transporttjänsten/produkten styr ersättningsbeloppet:
  – För inrikes gods och paket begränsas ansvaret till SEK 150 per bruttokilo enligt villkoren i Lag om inrikes vägtransport.
  – För utrikes paket begränsas ansvaret till 8,33 SDR per bruttokilo (ca SEK 110 per bruttokilo).
  Läs den kompletta informationen om vad som gäller i Transportvillkoren, kapitel 4 (Tilläggsbestämmelser) och NSAB 2015.

Här informerar vi om vilka förutsättningar som gäller för att vi ska kunna ta ansvar för ditt paket och lova en snabb och korrekt handläggning vid skada eller förlust. Delat ansvar (pdf).

ARN – Allmänna reklamationsnämnden

Som konsument har du möjlighet att vända dig till ARN om du inte är nöjd med svaret vi lämnat dig. ARN prövar tvister mellan konsument och företag vid köp av varor och tjänster av olika slag. Läs mer på arn.se.


 • Start
 • Så fungerar det
 • Frågor & svar
 • Kontakta kundservice
 • Reklamation
 • Ansvar & villkor
 • Varuförsäkring
 • Klimatkompensation
Chatta
med mig

Chatten är stängd för underhåll

Välkommen att kontakta kundservice istället.