Välkommen
Beräkna pris & boka
Betala din bokning
Skriv ut etikett & lämna
Välkommen
Beräkna pris & boka
Betala din bokning
Skriv ut etikett & lämna

Farligt gods inrikes

Farligt gods, eller i begränsad mängd, får inte skickas med vår tjänst inrikes 0‐10 kg via ombud. Här nedan ger vi exempel på vad som anses som farligt gods.
För mer specifik definition av vad som räknas som farligt gods hänvisar vi till MSB, myndigheten för samhällskydd och beredskap, www.msb.se.

Brandfarliga vätskor & Explosiva ämnen

 • Ammunition
 • Tändrör
 • Tändhattar till leksaksvapen
 • Pyrotekniskt material
 • Bensin
 • Lösningsmedelsbaserad målarfärg
 • Lacknafta
 • sningsmedel
 • ngöringsmedel
 • Tändare

Komprimerade, kondenserade gaser & Brandfarliga fasta ämnen

 • Gaständare
 • Aerosolprodukter/sprayburkar
 • Brandsläckare som innehåller gaser under tryck
 • Butan, propan (gasol)
 • Material som blir farliga vid väta
 • Självantändande ämnen och ämnen som utvecklar gas vid kontakt med vatten
 • Tändstickor
 • Film av cellulosanitrat

 

Frätande & Radioaktiva ämnen

 • Frätande rengöringsvätskor
 • Frätande medel för förebyggande eller borttagande av rost  • Instrument som innehåller kvicksilver eller batterivätskor
 • Medicinska prover eller forskningsprover som innehåller radioaktiva ämnen

 

Oxiderade ämnen & organiska peroxider

 • Ämnen som lätt antänds av syre
 • Hår‐ och textilfärger
 • ssa blekmedel/pulver
 • Visst klister och bindemedel

Giftiga eller smittförande ämnen

 • Råttgift
 • Medicinska prover

 

Andra farliga ämnen

 • Ämnen eller material som är giftiga, sövande, hälsofarliga, eller har andra egenskaper och som kan förorsaka starkt obehag vid läckage.
 • Starkt magnetiska material

Skulle du ändå vara osäker på vad som gäller för ditt paket,  kontakta vår support via support.privatpaket@dbschenker.com.


 • Start
 • Så fungerar det
 • Frågor & svar
 • Kontakta kundservice
 • Reklamation
 • Ansvar & villkor
 • Varuförsäkring
 • Klimatkompensation
Chatta
med mig

Chatten är stängd för underhåll

Välkommen att kontakta kundservice istället.